Tietosuoja

Matchers.fi:n tietosuojalauseke

Käyttämällä verkkopalvelujamme hyväksytte omien tietojenne käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy myös, että selostetta voidaan päivittää. Voimassa oleva versio on aina nähtävillä sivuillamme.

Rekisterinpitäjä: Matchers.fi Vat nro: ESB93672319
Osoite: C/Torrox 1, local 2, 29640 Fuengirola
Puhelin ja sähköpostiosoite: +358449728264, suvi@matchers.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Suvimarja Espinoza

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakkaan tiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: Yrityksen tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot sekä yleisesti saatavilla olevat sekä yritysten tai henkilöiden luovuttamat luokittelutiedot.

Verkkopalvelumme kautta rekisteröityvät vain ne tiedot, jotka yhteydenottolomakkeen tai sivuilla olevan sähköpostilinkin kautta toimitetaan.

REKISTERIN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia (523/1999) noudattaen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, tilattujen palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä markkinointiin. Mikäli ette toivo meiltä kerättyjen tietojen pohjalta lähetettyjä markkinointiviestejä, voitte pyytää niiden lähettämisen kieltämistä koska tahansa.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan yhteydenpitoa varten rekisteri koostetaan Matchers.fi:n asiakastietojärjestelmästä sekä yritysasiakkailtamme saaduista tiedoista. 

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta, myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  Tästä voidaan poiketa ja tietoja luovuttaa vain viranomaisille, mikäli lakiin perustuva vaatimus niin määrää.

TIETOJEN SUOJAUS

Rekisteri on henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattu ulkopuolisten käytöltä. Käyttäjät ovat allekirjoittaneet salassapitovelvollisuuden ja tutustuneet GDPR-asetukseen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoituksella varustettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle, joka tässä tietosuojaselosteessa mainitaan.

Rekisteröidyillä on myös oikeus kieltää Marchers.fi:tä käyttämästä tietojaan markkinoinnissa, mielipidetutkimuksissa tai etämyynnissä tietosuojavastaavalle asiasta ilmoittamalla.

Ota meihin yhteyttä

Soita, lähetä sähköpostia tai laita meille viestiä oheisen lomakkeen kautta. Vastaamme viestiisi 24 tunnin sisään.

SUVI ESPINOZA

Avenida de Los Boliches 80 local 3, 29640 Fuengirola, Espanja

Kurkkaa syvemmin Matchersien maailmaan!